Czym są i jak działają banki mleka?

banki mleka

Mleko matki ma ogromny wpływ na prawidłowy rozwój dziecka – naturalny pokarm nie tylko chroni przed groźnymi infekcjami, ale także zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób takich jak cukrzyca 1 i 2 typu czy białaczka.

Bank mleka – co to takiego?

Banki mleka to wyspecjalizowane placówki, których zadaniem jest zbieranie oraz odpowiednie przechowywanie kobiecego mleka. Dodatkowo zajmują się one także dystrybucją drogocennego pokarmu, dostarczając go do najbardziej potrzebujących.

Bank mleka jest odpowiedzialny za odpowiednie pobranie pokarmu w oparciu o zachowanie niezbędnych procedur bezpieczeństwa – Honorowa Dawczyni przed oddaniem pokarmu musi przejść obowiązkowe badania, które potwierdzą jej aktualny stan zdrowia.

Dawczynią pokarmu może zostać każda zdrowa kobieta w okresie laktacji, posiadająca nadwyżki pokarmu. Przed rozpoczęciem całej procedury z kobietą zostaje przeprowadzony wywiad, którego celem jest ustalenie trybu życia oraz stanu zdrowia dawczyni. Dodatkowo kobiety pozostające w stałej współpracy z bankiem mleka są zobowiązane do wykonywania okresowych badań, mających na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa pokarmu. Warto podkreślić, że cały proces jest dobrowolny i nieodpłatny.

banki mleka

Do kogo trafia pokarm z banku mleka?

Banki mleka to instytucje, których głównym zadaniem jest pomoc najbardziej potrzebującym, czyli w tym wypadku dzieciom urodzonym przedwcześnie oraz ciężko chorym maluchom. Więcej informacji na temat banków mleka można znaleźć na stronie https://milklab.pl/content/6-banki-mleka.

To właśnie dzieci borykające się z różnego rodzaju ciężkimi chorobami czy też wcześniaki stają się priorytetowymi odbiorcami pokarmu. W najbardziej skrajnych i trudnych przypadkach mleko od dawczyń stanowi nie tylko pokarm, ale także jedyną szansę na normalne życie.

Naturalny pokarm stanowi bogate źródło wszystkich niezbędnych składników mających wpływ na prawidłowy rozwój malucha. Pokarmu matki nie są w stanie zastąpić żadne syntetyczne mieszanki, dlatego też sprawne funkcjonowanie banków mleka ma ogromny wpływ na zdrowie i życie najmniejszych pacjentów szpitali.